bonu card espa

Γεγος Bonus Card

Τι είναι η ΓΕΓΟΣ Bonus Card;

Η ΓΕΓΟΣ Bonus Card είναι η κάρτα που προσφέρει η εταιρία μας με σκοπό την συλλογή πόντων από τις αγορές σας. Όσο περισσότερο ψωνίζετε τόσο πιο κερδισμένοι είστε.

Τι προσφέρει;

Αγοράστε προϊόντα από τα καταστήματα μας και κερδίστε πόντους. Οι πόντοι εμφανίζονται στην απόδειξή σας.

  • Για κάθε 4€ 1 πόντος*
  • Για κάθε 8€ 2 πόντοι* κτλ.

*Η αξία των προϊόντων που διατίθενται σε προσφορά δεν προσμετράται στην αξία για τον υπολογισμό των πόντων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: προϊόντα με έκπτωση (πχ 20%, 30% …), προϊόντα σε προσφορά 1+1 Δώρο κτλ δεν υπολογίζονται στην ποντοδότηση.


Όταν συμπληρωθούν 150 πόντοι κερδίζετε ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ αξίας 5€ για τις επόμενες αγορές σας στα καταστήματά μας.
(Εξαιρείτε το τμήμα Κρεοπωλείου)

Πως θα την αποκτήσετε;

Μπορείτε να την αποκτήσετε σε όλα μας τα καταστήματα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ υποβάλλοντας την αίτησή σας στην γραμματεία. Την κάρτα σας θα την παραλάβετε άμεσα και θα είναι έτοιμη για χρήση. Μαζί με την κάρτα σε μέγεθος πιστωτικής παραλαμβάνετε και 3 μικρότερες κάρτες για τα κλειδιά σας.

Πως θα την χρησιμοποιήσετε;

Για να συμπληρωθούν οι πόντοι σας στην κάρτα θα πρέπει πριν αρχίσει η συναλλαγή σας να επιδείξετε την κάρτα στο ταμείο.

Δωροεπιταγή 5€

Με την συμπλήρωση 150 πόντων δικαιούσθε δωροεπιταγή αξίας 5€, και ενημερώνεστε από την ταμεία του καταστήματος. Την δωροεπιταγή την παραλαμβάνετε από την γραμματεία του καταστήματος. Με την παραλαβή της δωροεπιταγής γίνεται αφαίρεση των 150 πόντων. Η εξαργύρωση γίνεται με την αφαίρεση 5€ από τις αγορές σας στο ταμείο. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται. H δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

Τέλος, η εξαργύρωση της δωροεπιταγής δεν μπορεί να γίνει στο τμήμα Κρεοπωλείου.

Σε περίπτωση απώλειας;

Σε περίπτωση απώλειας μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία οποιουδήποτε καταστήματος για την αντικατάστασή της. Οι πόντοι που είχατε δεν χάνονται αλλά μεταφέρονται στην νέα σας κάρτα. Για την μεταφορά των πόντων απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας με την οποία συνδέεται η κάρτα που έχει απολεσθεί.

ANALYTIKA OI ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΓΟΣ
1. Η Bonus Card του Σουπερ Μάρκετ ΓΕΓΟΣ χορηγείται κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε πελάτη της εταιρίας ΓΕΓΟΣ (εφεξής καλούμενη απλώς ως Εταιρία). 2. Ο πελάτης δια της ως άνω αιτήσεως δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν αναγραφεί είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ειδοποιήσει εγκαίρως την Εταιρία. 3. Ο δικαιούχος της κάρτας απολαμβάνει δια της χρήσης αυτής τα προνόμια της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής της Εταιρίας σαν ανταμοιβή για την τακτική χρήση της κάρτας κατά τις αγορές του στα καταστήματα της Εταιρίας. 4. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας και σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή κακή χρήση αυτής. 5. Οι όροι ανταμοιβής της κάρτας ορίζονται μονομερώς από την Εταιρία και ο κάτοχος της κάρτας στα πλαίσια αυτής της ανταμοιβής απολαμβάνει πόντους στην κάρτα του αναλόγως του ποσού των αγορών που πραγματοποιεί στα καταστήματα της Εταιρίας, σύμφωνα πάντα με τους όρους εμπορικής πολιτικής της Εταιρίας όπως αυτοί θα δημοσιεύονται και θα αναρτώνται κάθε φορά στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. 6. Στο πλαίσιο αυτής της εμπορικής πολιτικής η Εταιρία δύναται να ανταμοίβει τον πελάτη δια της εκδόσεως δωροεπιταγής . Η δωροεπιταγή εκδίδεται βάσει του ειδικού αριθμού εκάστοτε κάρτας ανταμοιβής και παραδίδεται στον κομιστή της κάρτας. Σε καμία περίπτωση η δωροεπιταγή δεν δύναται σε εξαργυρωθεί σε χρήματα. Η εξαργύρωση αυτής γίνεται σε επόμενες ισόποσης ή ανώτερης χρηματικής αξίας αγορές στα καταστήματα της εταιρίας. 7. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται στον έλεγχο των στοιχείων ταυτοπροσωπίας ή εξουσιοδοτήσεως του εκάστοτε κομιστή της κάρτας ο οποίος εξαργυρώνει τους πόντους αυτής. 8. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της δωροεπιταγής ο πελάτης δεν διατηρεί καμία αξίωση κατά της Εταιρίας. 9. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση της δωροεπιταγής και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας αυτής ή παράνομη χρήση της από μη εξουσιοδοτούμενα προς τούτο πρόσωπα. 10. Η εταιρία δύναται σε κάθε περίπτωση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα ή και να τροποποιεί τους όρους χρήσης αυτής και την εν γένει εμπορική της πολιτική, σε σχέση με το παρόν πρόγραμμα ανταμοιβής, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των πελατών. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι το παρόν πρόγραμμα ανταμοιβής είναι μία οικειοθελή παροχή της Εταιρίας προς τους πελάτης και ως εκ τούτου όλα τα ανωτέρω κρίνονται δίκαια, εύλογα και αληθή. 11. Η Εταιρία δύναται να διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων με τα στοιχεία των πελατών και των εκπροσώπων αυτών ως αυτά έχουν δηλωθεί στις εκάστοτε αιτήσεις για την έκδοση των καρτών ανταμοιβής, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Τα Προσωπικά Δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρία ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Δια της παραλαβής δε της παρούσης κάρτας ο πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα στην διατήρηση και ως άνω επεξεργασία των δηλωμένων προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρία κατά τους όρους και συμφωνίες που στο παρόν άρθρο αναφέρονται. 10 Το τμήμα Κρεοπωλείου εξαιρείτε από την συλλογή πόντων και για την εξαργύρωση των Δωροεπιταγών. 11 Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων οι κερδισμένοι πόντοι αφαιρούνται.